о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
АКТУЕЛНО  

28.12.2018:
Режим рада Школе у периоду од 31.12.2018. до 14.02.2019. године

27.12.2018:
Неисправне испитне пријаве

21.12.2018:
Пријава испита за "јануарски" испитни рок

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

17.01.2019:
Регулисање саобраћаја

17.01.2019:
Теорија саобраћајних токова

17.01.2019:
Елементи машина и уређаја

17.01.2019:
Анализе и увиђаји саобраћајних незгода

16.01.2019:
Интернет и електронско пословање

16.01.2019:
Мотори и моторна возила

16.01.2019:
Путнички саобраћајни терминали и аутобазе

16.01.2019:
Интегрални транспорт

15.01.2019:
Елементи машина и уређаја

14.01.2019:
Путнички саобраћајни терминали и аутобазе

14.01.2019:
Интегрални транспорт

14.01.2019:
Техничка механика

14.01.2019:
Физика - лабораторијске вежбе

12.01.2019:
Физика

11.01.2019:
Отпорност материјала А и Б

11.01.2019:
Отпорност материјала А

24.12.2018:
Анализа и увиђаји саобраћајних незгода


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

28.09.2018:
Распоред наставе за 2018/19. год.

02.11.2018:
Распоред консултација за 2018/19. год.

20.12.2018:
Распоред испита за 2018/19. год.
за основне струковне студије

20.12.2018:
Распоред испита за 2018/19. год.
за специјалистичке струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

09.05.2018:
Обавештење о припремној настави из математике за полагање пријемног испита за школску 2018/2019. годину

18.05.2018:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2018/2019. годину

25.05.2018:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2018/19. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум