о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
АКТУЕЛНО  

17.10.2018:
Пријава испита за "Октобар II" испитни рок

09.10.2018:
ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

02.10.2018:
ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

19.10.2018:
Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара

18.10.2018:
Обавештење за студенте студијских програма Друмски и градски саобраћај и Безбедност у саобраћају

17.10.2018:
Информатика

17.10.2018:
Интернет и електронско пословање

16.10.2018:
Математика AI

16.10.2018:
Математика Б

16.10.2018:
Теорија саобраћајних токова

16.10.2018:
Управљање пројектима

12.10.2018:
Шпедиција са логистиком транспорта

28.09.2018:
Елементи машина и уређаја


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

28.09.2018:
Распоред наставе за 2018/19. год.


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

09.05.2018:
Обавештење о припремној настави из математике за полагање пријемног испита за школску 2018/2019. годину

18.05.2018:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2018/2019. годину

25.05.2018:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2018/19. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум