о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
АКТУЕЛНО  

14.05.2019:
Пријава испита за јунски испитни рок

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

16.05.2019:
Међународна радионица "City & Traffic" за студенте студијских програма Друмски и градски саобраћај и Безбедност у саобраћају

16.05.2019:
Медицина рада I

15.05.2019:
Медицина рада I и II

16.05.2019:
Експлоатација и одржавање техничких средстава

15.05.2019:
Математика Б

14.05.2019:
Унутрашњи транспорт

13.05.2019:
Технички материјали и погонске материје

08.05.2019:
Отпорност материјала Б

23.04.2019:
Индустријски менаџмент

22.04.2019:
Унутрашњи транспорт


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

14.05.2019:
Обавештење за студенте који врше прелаз са других високошколских установа

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2019/2020 године

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

31.01.2019:
Распоред наставе за 2018/19. год.

12.03.2019:
Распоред консултација за 2018/19. год.

20.12.2018:
Распоред испита за 2018/19. год.
за основне струковне студије

20.12.2018:
Распоред испита за 2018/19. год.
за специјалистичке струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

03.04.2019:
Обавештење о припремној настави из математике за полагање пријемног испита за школску 2019/2020. годину

18.05.2018:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2018/2019. годину

25.05.2018:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2018/19. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум