о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗАДАЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
АКТУЕЛНО  

08.06.2018:
Свечано уручење диплома студентима који су завршили основне струковне студије

08.06.2018:
Свечано уручење диплома студентима који су завршили специјалистичке струковне студије

28.05.2018:
Неисправне испитне пријаве

14.05.2018:
Пријава испита за јунски испитни рок

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

21.06.2018:
Машински елементи

19.06.2018:
Опасне и штетне материје и заштитa животне средине

19.06.2018:
Техничка механика

19.06.2018:
Техничка механика

19.06.2018:
Машински елементи
Елементи машина и уређаја

18.06.2018:
Јавни градски превоз
Интегрални транспорт

15.06.2018:
Електротехника са електроником
- промена термина

31.05.2018:
Хемија


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

05.09.2017:
Додатак дипломи

06.10.2016:
Обавештење за студенте који врше прелаз са других високошколских установа

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за основне струковне студије

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за специјалистичке струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

09.05.2018:
Обавештење о припремној настави из математике за полагање пријемног испита за школску 2018/2019. годину

18.05.2018:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2018/2019. годину

25.05.2018:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2018/19. годину

06.07.2017:
Потребна документа за упис у школску 2017/18. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум