о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Обавештење о режиму рада Школе у периоду од 18.02.2020. до 21.02.2020. године

АКТУЕЛНО  

18.02.2020:
Распоред испита који је требало да буду одржани у периоду од 18.02.2020. до 21.02.2020. год.

15.01.2020:
Списак студената са спорним испитним пријавама

23.12.2019:
Пријава испита за јануарски испитни рок

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

21.02.2020:
Информатика

21.02.2020:
Интернет и електронско пословање

21.02.2020:
Организација и технологија друмског транспорта и Шпедиција са логистиком транспорта

30.01.2020:
Основе механике флуида и струјне машине


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

19.11.2019:
Обавештење за студенте који су конкурисали за студентски смештај

14.05.2019:
Обавештење за студенте који врше прелаз са других високошколских установа

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2019/2020 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

18.02.2019:
Распоред наставе за 2019/20. год.

04.11.2019:
Распоред консултација за 2019/20. год.

20.12.2019:
Распоред испита за 2019/20. год.
за основне струковне студије

20.12.2019:
Распоред испита за 2019/20. год.
за специјалистичке струковне студије

20.12.2019:
Распоред испита за 2019/20. год.
за мастер струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

03.04.2019:
Обавештење о припремној настави из математике за полагање пријемног испита за школску 2019/2020. годину

23.05.2019:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2019/2020. годину

23.05.2019:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2019/20. годину

23.05.2019:
Конкурс за пријем студената на мастер струковне студије за школску 2019/20. годину

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум