о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
АКТУЕЛНО  

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

23.02.2017:
Медицина рада I

23.02.2017:
Мотори и моторна возила

23.02.2017:
Физика са мерењима и Физика

23.02.2018:
Математика Б

20.02.2017:
Безбедност саобраћаја

19.02.2017:
Информатика - промена термина вежби за 12. групу

19.02.2017:
Технички материјали и погонске материје

19.02.2017:
Опасне и штетне материје и заштита животне средине

14.02.2017:
Основе примене рачунара у инжењерству

12.02.2017:
Понашање робе у транспорту


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

11.01.2018:
Позив студентима да узму учешће у истраживању о миграцијама студената

05.09.2017:
Додатак дипломи

06.10.2016:
Обавештење за студенте који врше прелаз са других високошколских установа

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

14.02.2018:
Распоред наставе за 2017/18. год.

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за основне струковне студије

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за специјалистичке струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутсва, практикуми и сл.

УПИС

12.10.2017:
Обавештење о упису кандидата на специјалистичке струковне студије за школску 2017/2018. годину

19.07.2017:
Број слободних места по студијским програмима за септембарски рок за школску 2017/2018. годину

06.07.2017:
Потребна документа за упис у школску 2017/18. годину

02.06.2017:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2017/2018. годину

05.06.2017:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2017/18. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум