о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

АДРЕСА ШКОЛЕ:

Улица Наде Димић 4
Земун
11080 Београд

РАДНО ВРЕМЕ:

07:00 - 21:00

ТЕЛЕФОНИ:

Директор
011/2619-673

Секретар
011/2611-081

Студентска служба
011/2618-242

ФАКС:

Секретар
011/2198-301

ПРИЈЕМ СТРАНАКА:

Директор
10:00 - 12:00

Секретар
10:00 - 12:00

Студентска служба
11:00 - 13:00, четвртком од 14:30 до 16:00

Библиотека
11:00 - 13:00, уторком од 14:30 до 16:00

Скриптарница
11:00 - 13:00, четвртком од 14:30 до 16:00

E-mail:

info@tehnikum.edu.rs

Текући рачун:

840-1852666-36

ПИБ:

100091193

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум