МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО СТРУЧНО ВЕЋE

* МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ – Високој инжењерској школи струковних студија
* ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА ПРИ ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ – Високој инжењерској школи струковних студија
* ПРАВИЛНИК О O НАЧИНУ И ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА, САРАДНИКА ЗА ДЕО ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА