о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Лабораторија за испитивање материјала

Лабораторија је намењена за практичне вежбе из механичких и физичких испитивања материјала, у оквиру наставе.

 
Лабораторија је опремљена следећим уређајима:

- Универзална електромеханичка кидалица AMSLER, 300 kN.

- Клатно за испитивање ударне жилавости метала стандардним Шарпи поступком, 150/300 J.

- Апарати за одређивање тврдоће метала методама Бринел, Викерс и Роквел.

- Апарат за проверу лима дубоким извлачењем Ериксен поступком.

- Оптички микроскоп за посматрање површине металографских узорака.

- Прибор (пећ, тиглови, термометри) за термијску анализу легура олово/калај.

- Уљно купатило за одређивање прокаљивости челика Џомини поступком.

У лабораторији се врше следећа испитивања и пробе:

- Испитивање метала затезањем (одређивање границе развлачења материјала, затезне чврстоће, модула еластичности).

- Испитивање метала смицањем (одређивање чврстоће метала на смицање).

- Испитивање метала савијањем (одређивање јачине метала при савијању).

- Прорачун жилавости лома (фактор интензитета напона) испитивањем одговарајућег узорка.

- Испитивање ударне жилавости метала на стандардим епруветама по Шарпију.

- Одређивање тврдоће метала изражене јединицама HB, HV и HR.

- Провера способности лима за дубоко извлачење.

- Макроскопски и микроскопски преглед преломне и металографске површине.

- Одређивање тачака за криву загревања и криву хлађења легура.

- Каљење Џомини епрувете и мерење прокаљивости.

Погледајте: Простор и опрема, Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за физику и производне технологије.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум