о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Лабораторија за производне технологије

 
Намена и циљ лабораторије :

 1. Стицање практичних знања о каракетристикама, раду и одржавању савремених производних обрадних и контролних система, било о њиховим концепцијама, принципима рада, програмирању и управљању или хардверско-софтверској стрктури.
 2. Планирање и израда технологије обраде и контроле за конкретне радне предмете, програмирање НУМА и упознавање са функционисањем CAD - CAM система.
 3. Практично усавршавање у области аутоматике, трансфера знања, ефективности и ефикасности технологија и оптимизација пројектовања технолошких процеса, уважавајући развојне, организационе , економске и математичке основе технике менаџмента, управљања, мерења и контроле параметара побољшања квалитета процеса рада.

Лабораторија служи као основа за практична вежбања из наставних предмета:

 • Машинска обрада, Технологија обраде,
 • Алати и прибори,
 • Основи аутоматизације производње,
 • Пројектовање технолошких процеса,
 • Мерење и контрола, Управљање квалитетом,
 • НУ – обрадни системи, Производни системи,
 • Одржавање машина и опреме, Управљање одржавањем,
 • Управлање производњом.

У лабораторији се налазе следећи уређаји:

 1. Аутоматски револвер струг, АТА 20,
 2. Прецизни унвезални стуг, АЦ 280, ЛЖТК, са хидрауличким уређајем за копирање,
 3. Универзални стрг, УС 51, Л-1500 мм, Потисје, Ада,
 4. Пнеуматска обрадна јединица, С: 05/4,
 5. Универзални струг , ЛНА 250, Л=1000 мм, Потисје, Ада,
 6. Одвална глодалица, ТОС, ФО-10,
 7. Брусилица за равно брушење, СССР,
 8. Хоризонтална унуверзална брусилица за кружно брушење, ЛЖТК, ХУБ 500,
 9. Оштрилица за алат, 40 ЛН, Мајевица,
 10. Дубилица ДН – 200, Мајевица,
 11. Стубна бушилица, САРЛАХ, ИЛР, Б/БС-20/25 АН
 12. Алатна глодалица, 676 П, СССР,
 13. Рендисаљка, ТИП КР 400,
 14. Електрична брусилица, ЕБР,
 15. Обрадни центар, ИЛР, ХБГ 50 ЦЦ, УЈ БОСЦХ ЦЦ 100 М,
 16. Хардверско – софтверски рачунарски систем за извођење CNC програмирања,
 17. Алати и прибори за позиционирање, стезање, обраду, мерење, контролисање и др.

Погледајте: Простор и опрема, Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за физику и испитивање материјала.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум