о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
ЦЕНТАР ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

101/3 - Велика лабораторија

Почетком 2007. године формиран је Центар за рачунарство и информатику - ЦРИ, на првом спрату Школе. Центар за рачунарство и информатику се састоји од три просторије: две лабораторије за извођење наставе и кабинета предметног наставника за информатичке предмете. Укупна површина Центра је скоро 100м2. Центар је вишенаменски простор за наставу, примену и развој рачунарства и информационих технологија у Школи.

Основне делатности Центра су:
  • Извођење теоријске наставе и одржавање практичних вежби са студентима
  • Одржавање курсева за примену рачунара у различитим областима
  • Одржавање разних видова презентација информатичких решења
  • Развој и анализа примене информатичких решења за потребе Школе
  • Помоћ студентима у решавању специфичних рачунарских проблема

101/1 - Мала лабораторија
Лабораторије поседују 25 радних места и у њима се одржава настава из предмета из области рачунарства и информатике. На сваком радном месту се налази по један рачунар, а свака лабораторија је опремљена са белом таблом и пројектором.

У централном делу налази се кабинет предметног наставника за информатичке предмете, руководиоца ЦРИ. Из ове просторије се врши надгледање рада у обе лабораторије. Такође, у кабинету се налази централно чвориште рачунарске мреже Школе и одатле се ради централно мрежно администрирање.

101/2 - Кабинет предметног наставника
Из ЦРИ су трасирани каблови ка осталим просторијама Школе, чиме су сви рачунари у Школи повезани у рачунарску мрежу и имају приступ интернету.
У библиотеци Школе налазе се три рачунара намењених самосталим активностима студената, превасходно за истраживачки рад и припрему самосталних задатака и практичних вежби. Такође, студенти могу путем својих преносних рачунара или паметних телефона приступити интернету путем школске бежичне рачунарске мреже.

Погледајте: Простор и опрема, лабораторије за физику, испитивање материјала и производне технологије

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум