0003.11 - ФИЗИКА

Материјали са предавања:

* 01. недеља - 1 УВОД

* 01. недеља - 2 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОСНОВЕ

* 01. недеља - 3 МЕТРОЛОГИЈА

* 02. недеља - 1 МЕХАНИКА - КИНЕМАТИКА

* 02. недеља - 2 ВЕКТОРИ И САБИРАЊЕ ВЕКТОРА

* 02. недеља - 3 СКАЛАРНЕ И ВЕКТОРСКЕ ВЕЛИЧИНЕ

* 03. недеља - МЕХАНИКА - ДИНАМИКА

* 04. недеља - 1 РАД И ЕНЕРГИЈА

* 04. недеља - 2 ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА

* 05. недеља - ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ

* 06. недеља - 1 МЕХАНИКА ФЛУИДА - СТАТИКА ФЛУИДА

* 06. недеља - 2 МЕХАНИКА ФЛУИДА - ХИДРОДИНАМИКА

* 07. недеља - 1 ФИЗИЧКА СВОЈСТВА ФЛУИДА

* 07. недеља - 2 ЛАМИНАРНО И ТУРБУЛЕНТНО СТРУЈАЊЕ

* 07. недеља - 3 ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ВИСКОЗНОСТИ

* 07. недеља - 4 ХИДРОСТАТИКА

* 07. недеља - 5 ЗАДАЦИ

* 08. недеља ТЕРМОДИНАМИКА

* 08. недеља ТЕРМОДИНАМИКА вежбе

* 09. недеља - 1 ЕЛЕКТРОСТАТИКА

* 09. недеља - 2 ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ ФЛУКС - ГАУСОВА ТЕОРЕМА

* 09. недеља - 3 КАПАЦИТИВНОСТ

* 09. недеља - 4 ЕЛЕКТРОСТАТИКА - ВЕЖБЕ

* 09. недеља - 5 ЗАДАЦИ

* 10. недеља - 1 ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

* 10. недеља - 1 ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА - НОВО

* 10. недеља - 2 ЗАДАЦИ

* 11. недеља -1 ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ

* 11. недеља -2 МАГНЕТНО ПОЉЕ У МАГНЕТИЦИМА

* 11. недеља -3 ПРИРУЧНИК МАГНЕТИЗАМ

* 12. недеља - 1 ОПТИКА

* 12. недеља - 2 ОПТИКА

* 15. недеља - 1 АТОМСКА ФИЗИКА

* 15. недеља - 2 НУКЛЕАРНА ФИЗИКА

Додатни материјали:

* ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

* ЗБИРКА ЗА РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ

* Физика и мерења

* Задаци - мерне јединице

* Кинематика

* Кинематика I

* Кинематика II

* Динамика

* Теорија релативности

* OET 1

* OET 2

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум