0016.6 - ОСНОВИ И ПРИМЕНА РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ

Материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. ASCII

* 03. Конфигурација рачунара - Увод

* 04. Конфигурација рачунара - MB CPU Memory

* 05. Конфигурација рачунара - Input

* 06. Конфигурација рачунара - HD FD CD DVD

* 07. Конфигурација рачунара - Видео

* 08. Конфигурација рачунара - Print

* 09. Конфигурација рачунара - Остало

* Питања за први колоквијум

* 10. Рачунарске мреже

* 11. WLAN

* Питања за други колоквијум

* Упутство за попуњавање индекса

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум