0028.11 - ИНФОРМАТИКА

Материјали са предавања:

* Уводно предавање 2019.

* 01. Математичке основе рачунарске технике 2019.

* 02. Рачунарски системи 2019.

* 03. Конфигурација рачунара - MB 2019.

* 04. Конфигурација рачунара - CPU, меморија, HDD и CD 2019.

* 05. Конфигурација рачунара - Перифернe компоненте 2019.

* 06. Рачунарске мреже 2019.


* Пример испитног теста

* Упутство за попуњавање индекса

* Eвиденција присутности 2018/19. *

Материјали са вежби:

* Увод у Excel *

* 01. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 02. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 03. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 04. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 05. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 06. Задатак за самостално вежбање - Excel * Поставка * Решење


* 01. Задатак - Access * Поставка и решење

* 02. Задатак - Access * Поставка и решење

* 03. Задатак - Access * Поставка и решење

* 04. Задатак - Access * Поставка и решење

* 05. Задатак за самостално вежбање - Access * Поставка и решење


врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум