0028.11 - ИНФОРМАТИКА

Материјали са предавања:

* Уводно предавање - 2016/17.

* 01. Математичке основе рачунарске технике - 2016/17.

* 02. Рачунарски системи - 2016/17.

* 03. Конфигурација рачунара - MB - 2016/17.

* 04. Конфигурација рачунара - CPU, меморија, HDD и CD - 2016/17.

* 05. Конфигурација рачунара - Перифернe компоненте - 2016/17.

* 06. Рачунарске мреже - 2016/17.


* Пример испитног теста

* Упутство за попуњавање индекса

* Eвиденција присутности 2016/17. *

Материјали са вежби:

* Увод у Excel *

* 01. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 02. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 03. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 04. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* 05. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење

* Додатни задатак - Еxcel * Поставка * Решење


* 01. Задатак - Access * Поставка и решење

* 02. Задатак - Access * Поставка и решење

* 03. Задатак - Access * Поставка и решење

* 04. Задатак - Access * Поставка и решење


врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум