0069.11 - ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА И СТРУЈНЕ МАШИНЕ

Материјал за колоквијум:

* 01. Струјне машине - I део

* 02. Струјне машине - II део

* 03. Струјне машине - Задаци

* 04. Задаци за вежбу

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум