0115.11 - Алати и прибори

Предметни наставник:
мр Милан Милутиновић, дипл.инж.маш.
Ел. пошта: mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Час 01 - Улога алата и прибора. Подела помоћних прибора. Класификација основних елемената помоћног прибора. Дефинисање положаја обратка у помоћном прибору.


 2. Час 02 - Избор база. Примери базирања. Ослонци. Центрирање. Центрирање помоћу тна. Подела основних елемената за стезање. Сила стезања.


 3. Час 03 - Елементи за стезање (завртњи, ексцентри, полужни механизми). Силе стезања. Механизми за истовремено стезање и центрирање. Елементи за механизовано стезање.


 4. Час 04 - Елементи за довођење алата у радни положај и његово вођење. Тело помоћног прибора. Економски ефекти примене помоћних прибора. Агрегатирани помоћни прибори. Прорачун тачности помоћног прибора.


 5. Час 05 - Узроци настанка, подела и одређивање грешке стезања. Грешке базирања при стезању помоћу: чауре, трна... Врсте грешака при прорачуну кондуктора. Прорачун рентабилности помоћног прибора.


 6. Час 06 - Уопштавање геометрије резног алата. Профилни стругарски ножеви. Алатни материјали.


 7. Час 07 - Техничке карактеристике технологије обраде лима. Операције обраде лима. Активности у пројектовању алата за обраду лима. Технологичност делова од лима.


 8. Час 08 - Подела алата за обраду лима. Подела елемената алата за обраду лима према функцији.


 9. Час 09 - Димензионисање просекача, пробојаца и отвора у плочи. Елементи за вођење траке. Ковачни нож. Степен искоришћења материјала.


 10. Час 10 - Одређивање положаја рукавца. Подела унифицираних и стандардних елемената за обраду лима. Хабање просекача и пробојца. Фино просецање и пробијање. Специфичности делова који се израђују савијањем. Угао еластичног враћања лима.


 11. Час 11 - Конструкционе карактеристике радних елемената алата за извлачење. Специфичности обраде извлачења делова од лима. Извлачење са намерним стањем дебљине лима. Вишестепено извлачење из траке.


 12. Час 12 - Ковање. Основи поступака ливања под притиском. Врсте, основне технолошке особине и поступци израде пластичних маса.


Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику

Испитна питања

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум