0143.6 - Гас и гасне инсталације
1106.10 - Гасне инсталације и опрема

Предметни наставници: др Слободан Рацков, др Слободан Ристић

Материјали са предавања:

* Питања за I колоквијум

* Питања за II колоквијум

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум