0511.11 - ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Актуелни материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. Интернет - Увод, сервиси и протоколи

* 03. Информациони системи

* 04. Базе података

* Први колоквијум који обухвата области: Интернет, Информациони системи и Базе података

* 05. Основе електронског пословања

* Упутство за попуњавање индекса

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум