0511.11 - ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Актуелни материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. Интернет - Увод, сервиси и протоколи

* 03. Информациони системи

* 04. Базе података

* Први колоквијум обухвата области: Интернет, Информациони системи и Базе података

* 05. Основе електронског пословања

* 06. Интернет и ел. пословање

* Други колоквијум обухвата области: Основе електронског пословања и Интернет и ел. пословање

* 07. Заштита ИС - Основе

* 08. Заштита ИС - Биометрија

* 09. Заштита ИС - Криптологија

* Испит обухвата области: Заштита ИС (Основе, Биометрија и Криптологија)

* Упутство за попуњавање индекса

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум