0511.11 - ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. Интернет - Увод, везе, протоколи

* 03. Базе података

* 04. Информациони системи

* Први колоквијум

* 05. Интернет и пословање 1

* 06. Интернет и пословање 2

* Други колоквијум

* 07. Заштита ИС - Основе

* 08. Заштита ИС - Биометрија

* 09. Заштита ИС - Криптологија

* Испит

* Упутство за попуњавање индекса

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум