0513.6 - 3Д моделирање
1002.10 - 3Д моделирање у инжењерству


Предметни наставник:
мр Милан Милутиновић, дипл.инж.маш.
Ел. пошта: mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Час 01 - Увод у 3Д моделирање. Моделирање засновано на функцијама. Булове операције. CSG и C-rep. Увод у програмски пакет SolidWorks. Рад са скицама - sketch. Моделирање засновано на функцијама.


 2. Час 02 - Моделирање засновано на функцијама (Loft, CirPattern). Пример моделирања лопатице турбина (упрошћени приказ).


 3. Час 03 - Моделирање засновано на функцијама (Fillet, Geometry reference - Plane, Chamfer, Extruded Cut, Mirror, Wrap, Hole Wizard, Linear Pattern). Примена поменутих функција на примеру.


 4. Час 04 - Моделирање засновано на функцијама. Пример моделирања зупчаника са косим зубима. Функције у оквиру скица (Converted entities, Display/Delete relations, Rotate entities). Пример моделовања опруге (Curve - Helix/Spiral, Sweept Boss/base). Пример моделовања решетке користећи 3Dsketch и Sweept Boss/base функције.


 5. Час 05 - Рад са склоповима. Asspembly design. Пример моделирања склопа једноцилиндричног мотора (цилиндар, клип, клипњача, радилица, осовина, лежај). Симулација рада моделираног склопа.


 6. Час 06 - Рад са склоповима. Asspembly design. Употреба спајалица - Mates. Пример монтаже једноцилиндричног мотора. Симулација рада моделираног склопа.


 7. Час 07 - Креирање техничке документације (склопни цртеж, радионички цртеж) на основу претходно моделираног тела/подсклопа/склопа...


 8. Час 08 - Смернице за моделирање склопа (мотор, каиш, каишник завојно вретено, навртка). Коришћење Mechanical mates и то scew belt и mate.


 9. Час 09СП - Моделирање заварених конструкција. Weldments.


 10. Час 10СП - Моделирање сложених површина. Surface design.


 11. Час 11СП - Моделирање склопа. Пример стезача.


 12. Час 12СП - Моделирање делова од лима. Sheetmetal design.


 13. Час 13СП - Моделирање склопа. Пример свлакача. Метод коначних елемената применом Cosmos-а (у оквиру SolidWorks-а).


 14. Час 14СП.1 - Пројектовање технологија применом рачунара. SolidWorks - SolidCam.


 15. Час 14СП.2 - Примери операција стругања и глодања.Примери за вежбу:

 1. Примери примене основних функција у SolidWorks-у

 2. Примери уз час 08
Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум