1204.10 - Превентива и кампање у безбедности саобраћаја
Предметни наставник: др Дејан Јованов

Материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. Прописи у безбедности саобраћаја

* 03. Управљање безбедношћу саобраћаја

     * 03-A. Управљање безбедношћу саобраћаја

     * 03-Б. Управљање безбедношћу саобраћаја

     * 03-Ц. Управљање безбедношћу саобраћаја

* I колоквијум

* 04. Маркетинг у безбедности саобраћаја

* 05. Кампање у безбедности саобраћаја

* 06. Примери кампања

* 07. Промоција кампања

* 08. Превентива у безбедности друмског саобраћаја и транспорта.

* 09. Утицај поремећаја понашања и последице на безбедност саобраћаја

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум