1206.10 - Вештачење саобраћајних незгода
Предметни наставник: др Дејан Јованов

Материјали са предавања:

* 01. Увод

* 02. Правна регулатива

     * Прилог 1

     * Прилог 2

* 03. Налаз и мишљење вештака

     * Прилог 1

     * Прилог 2

* 04. Садржај налаза и мишљења вештака

     * Прилог 1

* 05. Графо-аналитички модели у ЕСН

     * Прилог 1

* I колоквијум

* 06. Детаљна анализа налаза и мишљења вештака

     * Прилог 1

     * Прилог 2

* 07. Емпиријско одређивање брзина и анализа података са тахографа

     * Прилог 1

* 08. Временско-просторна анализа, реконструкција СН и процена штете

     * Прилог 1

     * Прилог 2

     * Прилог 3

* II колоквијум

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум