ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Анализе и увиђаји саобраћајних незгода
Предметни наставник:
Марко Тасић, дипл.инж.маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Предавања:

Вежбе:

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум