ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Безбедност саобраћаја
Предметни наставник:
др Биљана Ранковић Плазинић, дипл.инж.саобр.
bplazinic@tehnikum.edu.rs

  1. Писана предавања
  2. Вежбе
  3. Семестрални рад:
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум