ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Електротехника са електроником
Предметни наставник:
др Жељка Томић, дипл.инж.маш.
ztomic@tehnikum.edu.rs

26.03.2015: МАТЕРИЈАЛ СА ПРЕДАВАЊА
27.05.2015: ПРАКТИКУМ
10.06.2019: ПРАКТИКУМ - замена КЗ

ПРЕДАВАЊА: EE1 - ЧАС УПОЗНАВАЊЕ - НОВО
ЕЕ2 - УВОД - О ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ЕЕ3 - ЕЛЕКТРОСТАТИКА
ЕЕ3а - ЗА ГАУСОВ ЗАКОН
ЕЕ4 - КОНДЕНЗАТОРИ
ЕЕ5 - ЕЛЕКТРОСТАТИКА ДОМАЋИ - КУЛОНОВ ЗАКОН
ЕЕ8 - ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ I
ЕЕ10 - ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ
ЕЕ10а - МАГНЕТНО ПОЉЕ У МАГНЕТИЦИМА
ЕЕ10б - МАГНЕТИЗАМ У МАТЕРИЈАЛИМА
ЕЕ11а - НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕЕ11б - НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕЕ11в - НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕЕ11г - АC RLC КОЛО
ЕЕ11д - ДОМАЋИ - РЕШЕЊА
ЛИТ. ЕЕ10 - МАГНЕТИКА
ЛИТ. ЕЕ11д - НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕЕ12 - СНАБДЕВАЊЕ
ЕЕ13 - ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЕ14 - МАШИНЕ
ЕЕ15 - МЕРЕЊА
ЛИТ. ЕЕ - IEC ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
СПИСАК ФАЈЛОВА СА САЈТА

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ:
OET 1
OET 2

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум