ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Експлоатација и одржавање техничких средстава
Предметни наставник:
Марко Тасић, дипл.инж.маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Предавања:

Аудиторне вежбе:

  1. Упутство за израду самосталног задатка
  2. Упутство за израду самосталног задатка
  3. Поузданост склопова
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум