ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Основе механике флуида и струјних машина
Предметни наставник:
др Драган Комаров, дипл.инж.маш.
dkomarov@tehnikum.edu.rs

Материјал за колоквијум:
01. Струјне машине - I део
02. Струјне машине - II део
03. Струјне машине - Задаци
04. Задаци за вежбу

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум