ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Информатика
Предметни наставник:
Срђан Барзут, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:
Уводно предавање * 02.03.2020.
01. Математичке основе рачунарске технике * 09.03.2020.
02. Рачунарски системи * 16.03.2020. и 23.03.2020.
03. Конфигурација рачунара - MB * 30.03.2020. и 06.04.2020.
04. Конфигурација рачунара - CPU, меморија, HDD и CD
05. Конфигурација рачунара - Перифернe компоненте
06. Рачунарске мреже

Пример испитног теста
Упутство за попуњавање индекса
Eвиденција присутности 2019/20. *


Материјали са вежби:
Увод у Excel *
01. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење * 09.03.2020.
02. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење * 23.03.2020.
03. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење * 30.03.2020.
04. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење * 06.04.2020.
05. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење * 13.04.2020.
06. Задатак за самостално вежбање - Excel * Поставка * Решење

01. Задатак - Access * Поставка и решење
02. Задатак - Access * Поставка и решење
03. Задатак - Access * Поставка и решење
04. Задатак - Access * Поставка и решење

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум