ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Интернет и електронско пословање
Предметни наставник:
Срђан Барзут, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs

Актуелни материјали са предавања:

01. Увод
02. Интернет - Увод, сервиси и протоколи
03. Информациони системи
04. Базе података

Први колоквијум обухвата области: Интернет, Информациони системи и Базе података

05. Основе електронског пословања
06. Интернет и ел. пословање

Други колоквијум обухвата области: Основе електронског пословања и Интернет и ел. пословање

07. Заштита ИС - Основе
08. Заштита ИС - Биометрија
09. Заштита ИС - Криптологија

Испит обухвата области: Заштита ИС (Основе, Биометрија и Криптологија)

Упутство за попуњавање индекса
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум