ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Моделирање алата и прибора за CNC системе
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш..
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику

Материјали са предавања:

  • Час 01 – Увод; Резни алати; Основна подела;
  • Час 02 – Геометрија завојне бургије; Моделирање завојне бургије;
  • Час 03 - Геометрија котурастог профилног глодала за захват глодања завојног жљеба на бургији; Моделирање глодала;
  • Час 04 - Материјали резног алата; Термичка обрада; Методологија пројектовања котурастог профилног глодала са лемљеним плочицама од тврдог метала;
  • Час 05 - Моделирање котурастог профилног глодала.
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум