ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Механика
Предметни наставник:
др Новица Јовановић дипл.механичар
njovanovic@tehnikum.edu.rs

Предавања:

  1. Кинематика крутог тела
  2. Обртање тела око непокретне осе
  3. Равно кретање тела
  4. Тренутни пол брзина
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум