ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Машински материјали
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш..
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Кристална грађа метала; Еластично и пластично деформисање
  2. Механичка својства материјала; Испитивање материјала са разарањем узорка
  3. Припрема за лабораторијске вежбе - 1
  4. Легуре метала - равнотежна стања
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум