ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Машинска обрада 2
Предметни наставник:
Горан Василић, дипл.инж.маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Уводна разматрања
  2. Савијање лима
  3. Савијање лима - 2. део
  4. Просецање и пробијање
  5. Сечење лима
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум