ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Противпожарни системи
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Законска регулатива, технички прописи и стандарди
  2. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Спринклер системи
  3. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Спринклер системи– димензионисање компоненти система
  4. Пример за процену пожарног ризика према euroalarm и trvb методи
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум