ПИСАНА ПРЕДАВАЊА, ПОСТАВКЕ САМОСТАЛНИХ И ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА, УПУТСТВА, ПРАКТИКУМИ И СЛ. 

{0001.06, 0002.11 и 0021.06 - Математика АI, АII и Б}

{0003.16 - Физика и 0003.11 - Физика са мерењима}

{0006.11 - Отпорност материјала А}

{0007.11 - Електротехника са електроником}

{0008.06 - Инжењерско цртање са нацртном геометријом}

{0009.06 - Машински елементи:
Питања за колоквијум
}

{0019.06 - Организација рада:
Питања за усмени део испита
}

{0019.11 - Управљање пројектима:
Питања за усмени део испита
}

{0023.11 - Отпорност материјала Б}

{0024.11 - Елементи машина и уређаја}

{0026.11 - Теорија саобраћајних токова}

{0028.11 - Информатика}

{0065.16 - Микроклима и радна околина}

{0069.11 - Основе механике флуида и струјне машине}

{0111.11 - Машинска обрада I}

{0112.11 - Нумерички управљани обрадни системи}

{0114.11 - Машинска обрада II}

{0115.11 - Алати и прибори}

{0116.11 - Mерење и контрола}

{0137.06 - Експлоатација и одржавање техничких средстава}

{0143.06 - Гас и гасне инсталације}

{0214.11 - Регулисање саобраћаја}

{0282.06 - Осигурање и процена штете}

{0324.16 - Средства и опрема за личну заштиту на раду}

{0326.11 - Објекти и инсталације намењени за радне процесе}

{0511.11 - Интернет и електронско пословање}

{0513.06 - 3Д моделирање}

{1002.10 - 3Д моделирање у инжењерству}

{1004.10 - Менаџмент одржавањем}

{1106.10 - Гасне инсталације и опрема}

{1109.10 - Технички прописи и стандарди}

{1204.10 - Превентива и кампање у безбедности саобраћаја}

{1206.10 - Вештачење саобраћајних незгода}

{1250.10 - Анализа и увиђај саобраћајних незгода}

{Уже области}

{Шифрарник предмета}

{Упутство за Завршни рад}

{Упутство за Специјалистички рад}

врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум