ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Превентива и кампање у безбедности саобраћаја
Предметни наставник:
др Дејан Јованов, дипл.инж.саобр.
djovanov@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:
01. Увод
02. Прописи у безбедности саобраћаја
03. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-A. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-Б. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-Ц. Управљање безбедношћу саобраћаја
I колоквијум
04. Маркетинг у безбедности саобраћаја
05. Кампање у безбедности саобраћаја
06. Примери кампања
07. Промоција кампања
08. Превентива у безбедности друмског саобраћаја и транспорта.
09. Утицај поремећаја понашања и последице на безбедност саобраћаја

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум