ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Унутрашњи транспорт
Предметни наставник:
др Богдан Марковић, дипл.инж.маш.
bmarkovic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Писана предавања:

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум