ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Вештачење саобраћајних незгода
Предметни наставник:
др Дејан Јованов, дипл.инж.саобр.
djovanov@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:
01. Увод
02. Правна регулатива
Прилог 1
Прилог 2
03. Налаз и мишљење вештака
Прилог 1
Прилог 2
04. Садржај налаза и мишљења вештака
Прилог 1
05. Графо-аналитички модели у ЕСН
Прилог 1
* I колоквијум
06. Детаљна анализа налаза и мишљења вештака
Прилог 1
Прилог 2
07. Емпиријско одређивање брзина и анализа података са тахографа
Прилог 1
08. Временско-просторна анализа, реконструкција СН и процена штете
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
* II колоквијум

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум