о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације, тј. период уписа студената на прву годину студија, компетенције и стручни називи које студент стиче завршетком студија на акредитованом студијском програму:

     ▪ Друмски и градски саобраћај
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2013/14 до 2019/20
2017/18 до 2023/24
2017/18 до 2023/24
2017/18 до 2023/24
            ▫ Модул М1 - Производно инжењерство
            ▫ Модул М2 - Процесна техника и термотехника

Напомена: студенти су у обавези да заврше студије у року од шест година, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду завршног рада, оцењивањe на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

Организација наставе и правила студија

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни план студијског програма, период важења акредитације, тј. период уписа студената, компетенције и стручни назив који студент стиче завршетком студија на акредитованом студијском програму:

     ▪ Машинско инжењерство: 2019/20 до 2025/26
            ▫ Модул М1 - CNC технологије и системи
            ▫ Модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Напомена: студенти су у обавези да заврше специјалистичке струковне студије у периоду од две школске године, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду специјалистичког рада, оцењивањe на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

Oрганизација наставе и правила студија

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни план студијског програма, период важења акредитације, тј. период уписа студената, компетенције и стручни назив који студент стиче завршетком студија на акредитованом студијском програму:

      ▪ Инжењерство заштите животне
        средине и заштите на раду:
2019/20 до 2025/26
            ▫ Модул М1 - Заштита од пожара и спасавање
            ▫ Модул М2 - Безбедност и здравље на раду
      ▪ Безбедност саобраћаја и
        организација саобраћаја и
        транспорта:
2019/20 до 2025/26

Напомена: студенти су у обавези да заврше мастер струковне студије у периоду од четири школске године, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду мастер рада, оцењивањe на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

Oрганизација наставе и правила студија

КЊИГА ПРЕДМЕТА - ажурирана фебруара 2019. године

КЊИГА НАСТАВНИКА 2017/2018

КАТЕДРЕ И ПРИПРАДНОСТ ПРЕДМЕТА КАТЕДРАМА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УПИСИВАЛА СТУДЕНТЕ У ПРЕТХОДНИМ АКРЕДИТАЦИЈАМА

АРХИВА КЊИГЕ ПРЕДМЕТА

АРХИВА КЊИГЕ НАСТАВНИКА


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум