о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације студијских програма, тј. период уписа студената на прву годину студија, број дозволе за рад Министарства просвете, компетенције и стручни називи које студент стиче завршетком студија:
     ▪ Друмски и градски саобраћај
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2013/14 до 2017/18
2017/18 до 2021/22
2017/18 до 2021/22
2017/18 до 2021/22
            ▫ Модул М1 - Производно инжењерство
            ▫ Модул М2 - Процесна техника и термотехника

Напомена: студенти који упишу студијске програме 2016/2017 године су у обавези да заврше студије по уписаном студијском програму до 30.09.2022. године, а студенти који упишу студије на Друмском и градском саобраћају школске 2017/2018 године су у обавези да заврше студије до 30.09.2023. године.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду завршног рада, оцењивању на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације студијских програма, тј. период уписа студената, број дозволе за рад Министарства просвете, компетенције и стручни називи које студент тиче завршетком студија:

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Безбедност у саобраћају
     ▪ Машинско инжењерство
2017/18 до 2021/22
2017/18 до 2021/22
2015/16 до 2019/20
2015/16 до 2019/20

Наставни планови по којима је одржавана настава на студијским програмима закључно са школском 2015/16. годином:

     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Безбедност у саобраћају
     ▪ Машинско инжењерство:
            ▫ Модул М1 - CNC технологије и системи
            ▫ Модул М2 - Менаџмент у инжењерству
            ▫ Модул М3 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Кориговани наставни планови по којима је одржавана настава у школској
2016/17. години и важе до истека акредитације:


     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Безбедност у саобраћају
     ▪ Машинско инжењерство:
            ▫ Модул М1 - CNC технологије и системи
            ▫ Модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Напомена: студенти су у обавези да заврше специјалистичке струковне студије у периоду од две школске године, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду специјалистичког рада, оцењивању на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УПИСИВАЛА СТУДЕНТЕ У ПРЕТХОДНИМ АКРЕДИТАЦИЈАМА

Основне струковне студије:

Акредитација из 2007. и 2008. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Производно машинство
     ▪ Машинске конструкције и механизац.
     ▪ Процесна техника и термотехника
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Друмски и градски саобраћај
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2008/09 до 2012/13
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-221/2008

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13
612-00-00804/13

Специјалистичке струковне студије:


Акредитација из 2010. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Саоб. инжењерство са два модула
     ▪ Маш. инжењерство са три модула
2010/11 до 2014/15
2010/11 до 2014/15
612-00-2551/2010
612-00-2551/2010

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13

КАТЕДРЕ И ПРИПРАДНОСТ ПРЕДМЕТА КАТЕДРАМА
КЊИГА ПРЕДМЕТА(ажурирана децембра 2015. године)
КЊИГА ПРЕДМЕТА 2017/2018 - акредитација


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум