о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације студијских програма, тј. период уписа студената на прву годину студија, компетенције и стручни називи које студент стиче завршетком студија:
     ▪ Друмски и градски саобраћај
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2013/14 до 2019/20
2017/18 до 2023/24
2017/18 до 2023/24
2017/18 до 2023/24
            ▫ Модул М1 - Производно инжењерство
            ▫ Модул М2 - Процесна техника и термотехника

Напомена: студенти су у обавези да заврше студије у року од 6 година, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду завршног рада, оцењивањe на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

Организација студија и Правила студија

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације студијских програма, тј. период уписа студената, компетенције и стручни називи које студент стиче завршетком студија:

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Безбедност у саобраћају
     ▪ Машинско инжењерство:
2017/18 до 2018/19
2017/18 до 2018/19
2015/16 до 2018/19
2015/16 до 2018/19
            ▫ Модул М1 - CNC технологије и системи
            ▫ Модул М2 - Менаџмент у инжењерству (у примени за студенте уписане
                               школске 2015/2016. године)
            ▫ Модул М3 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Напомена: студенти су у обавези да заврше специјалистичке струковне студије у периоду од две школске године, рачунајући и годину уписа.

Све информације које се односе на обављање стручне праксе, израду специјалистичког рада, оцењивањe на испитима, студијама и др. налазе се у одговарајућим правилницима и упутствима, а који су постављени у одељку о Школи овог сајта.

Oрганизација наставе

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УПИСИВАЛА СТУДЕНТЕ У ПРЕТХОДНИМ АКРЕДИТАЦИЈАМА
КАТЕДРЕ И ПРИПРАДНОСТ ПРЕДМЕТА КАТЕДРАМА
КЊИГА НАСТАВНИКА 2017/2018
КЊИГА ПРЕДМЕТА 2017/2018


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум