о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Успех наших студената

 
На јубиларном 10. међународном симпозијуму "Превенција саобраћајних незгода на путевима 2010", који је одржан у Новом саду 21. и 22. 10.2010. године запажено је учествовање студената Високе струковне школе Техникум Таурунум из Земуна. Симпозијум је једини стручни скуп из безбедности саобраћаја који има одредницу "међународни" и одржава се сваке друге године у Новом Саду. Ово је по други пут да су студенти наше школе имали своје радове на овом стручном скупу (2006. године, студент Марко Младеновић са радом "Ставови студената Универзитета у Београду о утицају алкохола на ученике у саобраћају"). Ове године на симпозијуму учествовали су студенти наше школе Марина Нешовановић, Александра Филиповић и Тихомор Крстић, под менторством професора доц. др Жељка Ранковића, са радом под насловом "Мере безбедности саобраћаја у близини средњих и високих школа и факултетских установа".

 

У овом раду, по први пут код нас, постављено је питање потребе размишљања о безбедности у саобраћају младих људи узраста од 15 до 19 година, тј. када су у средњим школама, односно високим школама и факултетима, а не само деце у предшколским установама и основним школама. Рад студената наше школе био је изузетно запажен и самим тим јер је био једини прихваћени студентски рад на међународном симпозијуму, на коме је саопштено укупно 60 радова еминентних стручњака из области безбедности саобраћаја. Захваљујући нашим студентима и њиховом раду, усвојен је и закључак да се на следећем симпозијуму уведе студентска секција у којој ће се промовисати млади истраживачи са факултета и високих струковних школа. Надамо се да ће пример ових троје наших студената бити доба мотивација и за остале колеге студенте и професоре да се кроз стручне скупове афирмишу и представе и себе, своје професоре и нашу школу.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум