о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Безбедност и здравље на раду у друмском и градском саобраћају

 
Семинар под називом „Безбедност и здравље на раду у друмском и градском саобраћају“ одржан је 24.05.2012. године у ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Високој инжењерској школи струковних студија, Земун, Наде Димић 4. Семинар је организован под покровитељством Стручне радне групе за рад и социјалну политику - Тела за координацију саобраћаја на путевима Владе Републике Србије, а у сарадњи са ТЕХНИКУМОМ ТАУРУНУМ - Високом инжењерском школом струковних студија. Циљ семинара је био унапређење безбедности и здравља на раду запослених у близини саобраћаја и транспорта. Програмски одбор је био у саставу:

Вера Божић Трефалт, дипл.  правник

Директор Управе за безбеност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике,

Др  Богдан Марковић, дипл.инж.маш.

Професор струковних студија - ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија,

Др Даниела Ристић, дипл.инж.маш.

Професор струковних студија - ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија,

Мр Александар Шотић, дипл.инж.грађ.

Предавач струковних студија - ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија,

Др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.

Предавач струковних студија - ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија,

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

Садржај

Презентер

Трајање (мин)

Време

1

Поздравна реч

Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. – Директор Техникума Таурунум

5

11:00

2

Представљање школе

Др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.  – Помоћник директора за наставу Техникума Таурунум

10

 

3

Улога Координационог тела Владе Републике Србије за безбедност саобраћаја  на путевима

Вера Божић – Трефалт дипл.правник (Директор Управе за безбедност и здравље на раду)

10

 

4

Примена Правилника о саобраћајној сигнализацији  на путевима са аспекта безбедности и здравља на раду

Мр Симо Косић, дипл.инж.маш.  (експерт за БЗР)

15

 

5

Допринос високог образовања безбеднијем раду

Мр Александар  Шотић, дипл.инж.грађ. (Предавач - Техникум Таурунум)

15

 

 

Кафе пауза

 

 

11:55

6

Утицај емисије продуката сагоревања из возила на лица ангажована на пословима регулисања и надзора безбедности у саобраћају

Др Богдан  Марковић, дипл.инж.маш. (Професор - Техникум Таурунум)

15

12:05

7

Утицај друмског саобраћаја на животну средину

Владимир Ђорић, дипл.инж.саобр. (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду)

15

 

8

Штетности издувних гасова

Др Злата Адамов, специјалиста медицине рада  (Професор - Техникум Таурунум)

15

 

9

Примери из праксе

Братислав  Пауновић, дипл.инж.заштите на раду (ДЕЛХАИЗЕ),

Вања  Булајић, дипл.инж.заштите на раду (ГЕМАX)

15

 

 

Округли сто

 

13:05

Семинару је присуствовало 60 студената друге и треће године ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ – ВИШСС (са студијских програма: Безбедност и здравље на раду, Друмски и градски саобраћај и Заштита од пожара и спасавање), професори ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ– ВИШСС, као и представници предузећа, Саобраћајног института ЦИП, Привредне коморе Србије, ЈКП „Београдске електране“ и др.

Време предвиђено за дискусију у оквиру округлог стола је продужено на 45 мин, јер су студенти активно учествовали у дискусији, као и представници Саобраћајног института ЦИП, Привредне коморе Србије, ЈКП „Београдске електране“, Саобраћајног факултета, и професори са ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ– ВИШСС.

Скуп је изазвао велико интересовање студената и евидентно је задовољство свих учесника због организације семинара са овом темом. Исказана је потреба од стране студената за чешћим организовањем сличних семинара, као и да преузму писана предавања са овог семинара.

 

Преглед резимеа презентованих излагања

Поздравна реч, Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. – Директор Техникума Таурунум

Директор школе поздравио је све присутне, посебно госте и истакао важност сарадње школе са државним институцијама, попут Министарства за рад и социјалну политику, тј. Управе за безбедност и здравље на раду, чија је директорка својим присуством доприноси важности скупа, а затим и пожелео срећан рад.

Представљање школе, Др Раденко Рајић, дипл.инж.маш. – Помоћник директора за наставу Техникума Таурунум

Помоћник директора за наставу школе присутнима је представио студијске програме, са посебним освртом на управо акредитоване програме за специјалистичке студије, као и компетенције након завршетка студирања.

Улога Координационог тела Владе Републике Србије за безбедност саобраћаја на путевима, Вера Божић – Трефалт дипл.правник (Директор Управе за безбедност и здравље на раду)

Директор Управе за безбедност и здравље на раду је врло искрено поздравила скуп, похвалила посећеност и пренела захвалност школи за прихватање организације скупа, са жељом да оваква врста скупа, можда, прерасте и у традицију.

У наставку, скуп је информисала о постојању и раду Координационог тела Владе Републике Србије за безбедност саобраћаја на путевима, са посебним освртом на безбедност и здравље запослених који раде у близини саобраћаја.

Примена Правилника о саобраћајној сигнализацији на путевима са аспекта безбедности и здравља на раду, мр Симо Косић, дипл.инж.маш. (експерт за БЗР)

Дугогодишњи Начелник Инспекције рада је најпре присутнима приказао илустративну статистику повреда на раду, и затим указао на потребу за оваквом врстом скупова и разменом мишљења.

У наставку, присутнима је представио и протумачио одредбе недавно усвојеног Правилника о саобраћајној сигнализацији на путевима, и указао на значај и потребу поштовања донесених прописа из ове области.

Допринос безбеднијем раду у привреди путем високог школства, мр Александар ШОТИЋ, дипл- грађ. инж., Висока инжењерска школа струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

У складу са прокламованом Деценијом акције за безбедност саобраћаја на путевима од стране Генералне Скупшине УН, у раду се најпре истиче важност образовања и знања као кључног елемента опстанка у савременом душтву. Образовање стручњака у области БЗР кроз систем високог школства представља суштински допринос безбеднијем раду у привреди, односно допринос унапређењу квалитета и продуктивности рада.

Кроз напредније методе рада: афирмисањем културе рада, промовисањем концепта укључивања БЗР у сам рад, програмима ефективног оспособљавања запослених, и придруживањем европским трендовима, високо школство има обавезу да доприноси развоју целокупне области безбедности и здравља на раду.

Након кафе паузе, настављен је рад саветовања у складу са Програмом.

 

Утицај емисије продуката сагоревања из возила на лица ангажована на пословима регулисања и надзора безбедности у саобраћају, Др Богдан Марковић, дипл.инж.маш. (Професор - Техникум Таурунум)

Професор Марковић је своје излагање посветио упознавању аудиторијума са узроком постојања, начинима установљења присуства, поступцима редукције штетних продуката сагоревања у емисији као и приказом међузависности разних екстерних утицаја на концентрацију тих штетности у непостредној околини извора загађења.

Након приказивања структуре течних фосилних горива и адитива за горива OTTO и DIESEL мотора, Професор Марковић је предавање усмерио на образлагање састава емисије димност издувних гасова, приказ уређаја и начина утврђивања присуства појединих компонената, приказ штетних компонената у емиси издувних гасова и могућност редукције штетних компонената емисије издувних гасова.

Посебна пажња фокурисана је на услове тестирања и дозвољене концентрација појединих продуката сагоревања у емисији издувних гасова с обзиром на безбедне услове за рад лица непосредно изложених њиховим утицајима, који су прописани од стране водећих светских агенција. На крају излагања приказан је и начин прорачуна емисије аерозагађења продуктима сагоревања из возила у непосредној околини извора загађења.

Утицај друмског саобраћаја на животну средину, Мр Владимир Ђорић, дипл.инж.саобр. , Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Копнени транспорт (друмски и железнички) производи 20% укупне емисије ГХГ гасова и једини је сектор у коме емисија расте убрзано у последње две деценије. Европска транспортна политика до 2050. године предвиђа остварење ефикасног и одрживог транспорта кроз: ефикасност возила, чистију погонску енергију и ефикаснију и безбеднију употребу саобраћајне инфраструктуре кроз информационе и комуникационе системе.

Катедра за саобраћајно инжењерство у оквиру које ради Лабораторија за планирање саобраћаја оријентисана је ка последњем циљу транспортне политике тј. остварењу ефикасне употребе саобраћајне инфраструктуре у складу са принципима одрживости. Лабораторија поседује софтвере и знање за процену утицаја саобраћаја на животну средину. Процена се базира на употреби саобраћајних модела на различитим нивоима прецизности (макро, мезо и микро) да би се добили улазни подаци о саобраћајним токовима који служе за квантификовање и моделирање дисперзије загађујућих гасних материја и буке.

Штетности издувних гасова, Др Злата Адамов, специјалиста медицине рада (Професор - Техникум Таурунум)

Професорка Адамов је на начин својствен лекару, публици приближила медицинске аспекте удисања издувних гасова, не само током рада запослених, већ и током читавог дана, односно у целокупном животном веку. Професорка је истакла значај синергизма, чињеницу да се штетне материје непрестано нагомилавају у човечијем организму, и потребу подизања свести и одговарајућег понашања које проистиче из идеје о здравом радном месту и здравом животу, уопште. Сликовити и илустративни примери, публику су држали помно заинтересованом.

Примери из праксе - Безбедан рад у непосредној близини одвијања интерног и јавног саобраћаја, Братислав Пауновић, Менаџер БЗР И ЗОП, Delhaize Србија д.о.о.

У раду је представљена проблематика из области безбедности и здравља на раду у пословима малопродаје: доставе робе, истовара и утовара робе.

Приказани су примери из праксе у вези повреде на раду приликом обављања послова на утовару и истовару робе из средстава превоза.

У циљу унапређења безбедности и здравља запослених који раде у близини саобраћаја план рада у наредном периоду предвиђа: унапређења Програма за оспособљавање за БЗР и тренинг метода за оспособљавање запослених на пословима у близини одвијања саобраћаја, као и сарадњу са екстерним фирмама и њиховим запосленима, пословођама објекта и запосленима у циљу пријављивања свих инцидентних ситуација при којима је могло да дође до повреда на раду у циљу стварања безбеднијих радних услова.

Примери из праксе - Извођење грађевинских радова у близини саобраћајница, Вања БУЛАЈИЋ, дипл. инж. знр., Шеф Службе заштите на раду Грађевинског предузећа ГЕМАX.

У раду су наводени основни захтеви за обезбеђивање безбедности и здравља на раду при извођењу грађевинских радова у близини саобраћајница.

Послови су сложени тако да је за препоруку формирање радног тимауз обавезно присуство саобраћајних стручњака и стручњака за БЗР. Обезбеђивање услова за безбедан и здрав рад започети од уређења саобраћаја, у складу са ЗОБС. Тек у другој фази уређивања безбедних услова потребно је применити захтеве из Закона о безбедности и здравља на раду и одговарајућих подзаконских прописа.

Приказан је пример из праксе у вези повреде на раду при извођењу саобраћајнице.

Округли сто

Рад саветовања је настављен отвореном трибином и дискусијама присутних, који су на тај начин допринели квалитету самог саветовања. Основна, заједничка нит свих учесника у трибини је била да је оваква врста сусрета изузетно корисна, како за студенте, тако и за све остале, државне органе, државна и приватна предузећа и компаније, као и за саму школу, јер је то мериторно место на коме се сусрећу бројне заинтересоване стране и где се на одговарајући начин дискутује о стручним проблемима, доброј пракси, и добијају идеје за будући рад.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум