о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Учешће Техникума Таурунум – ВИШСС на 112 ЕХПО 38. Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, одржаном 28. до 31. маја 2012 у Хали 1 Београдског Сајма

 
Техникум Таурунум – ВИШСС је представљена на штанду површине 6m2, где су посетиоци могли да погледају завршне радове студената, постављају питања наставницима и студентима Техникума Таурунум, узму рекламни материјал (флајере и информаторе и сл.) Школе.

 

Владало је велико интересовање лица која раде у предузећима и установама на пословима заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, за упис на основне и специјалистичке студије на Техникуму Таурунум.

Наставници и Студенти друге и треће године студијских програма Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду су све дане сајма активно учествовали у стручним предавањима која су организована од стране Сектора за ванредне ситуације, Управе за безбедност и здравље на раду и других установа.

Седам екипа из Техникума Таурунум (екипе су састављене од по два студента и то један са студијског програма Заштита од пожара и спасавање и други са студијског програма Безбедност и здравље на раду) је учествовало у такмичењу студената у препознавању безбедносних пропуста и решавању безбедносних проблема заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, под називом ЕНИГМА.

Комисију је била у саставу Др Љиљана Топић, дипл.биолог, из Управе за безбедност и здравља на раду Министарства рада и социјалне политике, и Др Раденко Рајић, дипл.инж.маш. и Мр Александар Шотић, дипл.инж.грађ. из ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС.

Прве три екипе су добиле вредне награде, док су остале екипе добиле утешне награде (апарати за гашење пожара, средства и опрема за личну заштиту и сл.) који су обезбедили присутни излагачи на сајму. Такмичење су пратили представници Сектора за ванредне ситуације, Управе за безбедност и здравље на раду, новинари, сниматељи и др. Видео репортажа са овог такмичења биће постављена на сајту Београдског Сајма www.112-expo.rs

 

Резиме

Наставници су веома задовољни представљањем Школе, интересовањем потенцијалних студената, оствареном контактима са представницима привреде.

Сугестија је да се Школа редовно појављује као излагач на оваквим манифестацијама, да наставници Школе учествују као предавачи за одређене стручне теме, а да студенти учествују у креативним и едукативним дешавањима на маргинама Сајма (такмичења, радионице, демонстрације вештина и слично).

Победничке екупе на такмичењу ЕНИГМА у препознавању безбедносних пропуста и решавању безбедносних проблема заштите од пожара и безбедности и здравља на раду:

Екипа бр. 1 - Освојено ТРЕЋЕ МЕСТО

1. Жулијета Јаковљевић,
2. Слађана Андрић

Екипа бр. 2 - Освојено ДРУГО МЕСТО

1. Милица Новковић,
2. Немања Маринковић,

Екипа бр. 6 - Освојено ПРВО МЕСТО

1. Јелена Минић,
2. Дејан Кукуљ.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум