о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Протокол о међусобној сарадњи између
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
и
Техникума Таурунум - ВИШСС
Београд - Земун

 
Дана 31.12.2013. године у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја (АБС) Републике Србије потписан је Протокол о међусобној сарадњи између АБС и Техникума Таурунум - високе инжењерске школе струковних студија (ТТ - ВИШСС).

У име АБС Протокол је потписао директор мр Стојадин Јовановић, дипл. правник док је потписник у име ТТ - ВИШСС био директор проф. др Слободан Ристић, дипл. инж. машинства.

 

У оквиру Протокола, АБС и ТТ - ВИШСС су се договорили о следећим областима сарадње:

 • унапређење безбедности саобраћаја са становишта појединих фактора (човек, возило, пут, околина);
 • унапређење знања и размена искустава и најбоље праксе из области безбедности саобраћаја;
 • унапређење знања и размена искустава и најбоље праксе из области контроле и регулисања саобраћаја;
 • организовање и спровођење оспособљавања и обуке кадрова за обављање послова едукације у области безбедности друмског саобраћаја и транспорта у складу са препорукама Савета ЕУ и других директива, резолуција Уједињених Нација и препорука Светске здравствене организације;
 • организација и унапређење снимања и оцењивања путне мреже (пут, објекти пута, путна опрема, саобраћајна сигнализација и др.) у функцији унапређења безбедности саобраћаја;
 • унапређење метода мерења нивоа безбедности саобраћаја;
 • унапређење јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја;
 • покретање иницијатива и учешће у припреми и реализацији пројеката, студија и истраживања у безбедности саобраћаја;
 • подршка, односно учешће у одређеним активностима (акције, кампање и сл.) на унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији;
 • организације и спровођења семинара: унапређења знања за предавача теоријске обуке, инструктора вожње, испитивача, контролора техничког прегледа, унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвола, унапређења знања професионалних возача; као и других семинара, радионица, округлих столова, симпозијума и конференција по договору;
 • израда и публиковање стручне литературе из области безбедности саобраћаја;
 • стручно усавршавање и оспособљавање радника АБС;
 • Коришћење просторних, материјално техничких и осталих ресурса и услуга ТТ - ВИШСС и АБС за реализацију заједничких активности које су у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима и сарадње страна у споразуму;
 • Ангажовање стручних лица ТТ - ВИШСС у процесу стручног оспособљавања и едукације радника и сарадника АБС, као и ангажовање стручњака АБС у едукацији наставника и студената на ТТ - ВИШСС у складу са могућностима страна;
 • Позивање организација и експерата са којима стране имају успостављену сарадњу, за организовање заједничких активности у области транспорта и безбедности саобраћаја (пројекти, истраживања, трибине, предавања, конференције, семинари, округли столови, радне групе и слично);
 • Размена информација од значаја за безбедност саобраћаја (резултати истраживања и пројеката, преузимање семинарских и других стручних и научних радова, преузимање доступних података из јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја ради реализовања истраживања и слично), осим информација које би значиле повреду заштите личних података;

Током потписивања Протокола, представници АБС су упознати са примарном делатношћу школе и могућностима сарадње, док су представници ТТ - ВИШСС имали прилике да се упознају са развојним програмима АБС у наредном периоду.

Као иницијални вид конкретне сарадње договорено је да студенти специјалистичких студија ТТ - ВИШСС део самосталних задатака и праксе обављају у функцији унапређења рада АБС. На овај начин биће остварена директна веза између теорије и праксе студената ТТ - ВИШСС, а истовремено пружена испомоћ у раду АБС.

Током времена сарадња ће бити проширивана у складу са Протоколом.врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум