о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
СЕМИНАР : ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РЕПАРАТУРУ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА И КОНСТРУКЦИЈА

 

У ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ-ВИШСС 06.05.2014. године одржан је семинар „Технологије за репаратуру машинских делова и конструкција“. На семинару је разматрана проблематика репаратуре машинских делова и конструкција којом се постижу значајне уштеде у експлоатацији и одржавању уређаја и постројења.


 


Светска достигнућа у овој области су врло значајна па је организатор у сарадњи са Машинским факултетом у Београду, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и предузећем МESSER Tehnogas АД конципирао програм семинара којим се указује на савремена достигнућа у овој области као и на потребу увођења у наставни процес комплексног проучавања репаратуре машинских делова и конструкција у програме средњих и високих школа ( струковне школе и факултети).


Поред професора и студената ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА учешће у раду семинара узели су и професори са Машинског и Технолошко-Металуршког факултета у Београду, професори више средњих машинских школа, представници Војнотехничког института и компаније ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА АД.


Програм семинара можете преузети овде.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум