о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Учешће Техникума Таурунум – ВИШСС на 112 ЕХПО 39. Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, одржаном 23. до 26. септембра 2014 у Хали 2 Београдског Сајма

 

Техникум Таурунум – ВИШСС је представљена на штанду површине 20 m2, који је се налазио у централном делу хале, а поред штанда Управе за безбедност и здравље на раду. Штанд је био облепљен рекламним плакатима и постерима, а на платну је приказивана презентација Школе и студијских програма.


 


Штанд Школе


Владало је велико интересовање лица која раде у предузећима и установама на пословима заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, за упис на основне и специјалистичке студије на Техникуму Таурунум.

Наставници Школе су били на располагању посетиоцима за питања, а посетиоци су могли да погледају завршне радове студената, узму рекламни материјал (флајере, информаторе, збирке задатака за припрему пријемног из математике и сл.) Школе.

Студенти и ученици средњих школа су у оквиру радионице која је организована на штанду ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ присуствовали демонстрацији мерења електричних величина, испитивању услова радне околине и приказивању едукативних филмова из области заштита до пожара и безбедност и здравље на раду.

Наставници и Студенти треће године студијских програма Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду су све дане сајма активно учествовали у стручним предавањима која су организована од стране Сектора за ванредне ситуације, Управе за безбедност и здравље на раду, Ватрогасног савеза Београд и других установа.

Наставници су остварили добру сарадњу са излагачима и представницима предузећа и установа, а у циљу обезбеђења стручне праксе, стручних посета, каталога производа, стручне литературе, демо верзија софтвера, и др.

Седам екипа из Техникума Таурунум (екипе су састављене од по два студента и то један са студ.прог. Заштита од пожара и спасавање и други са студ.прог.Безбедност и здравље на раду) је учествовало у такмичењу студената у препознавању безбедносних пропуста и решавању безбедносних проблема заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, под називом ЕНИГМА.

Комисију је била у саставу Др Иван Аранђеловић, са Машинског факултета из Београда, Др Барбара Видаковић, дипл.инж. заштите од пожара и Раденко Рајић, дипл.инж.маш. из ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ – ВИШСС.

Прве три екипе су добиле вредне награде, док су остале екипе добиле утешне награде које су обезбедили присутни излагачи на сајму. Такмичење су пратили представници Сектора за ванредне ситуације, Управе за безбедност и здравље на раду, новинари, сниматељи и др. Видео репортажа са овог такмичења биће постављена на сајту Београдског Сајма.

Резиме Наставници су веома задовољни представљањем Школе, интересовањем потенцијалних студената, оствареним контактима са представницима: привреде, Сектора за ванредне ситуације, Управе за безбедност и здравље на раду, факултета, високих школа и средњих школа из земље и региона.

Сугестија је да се Школа редовно појављује као излагач на оваквим манифестацијама, да више наставника Школе учествују као предавачи за одређене стручне теме, а да студенти учествују у креативним и едукативним дешавањима на маргинама Сајма (такмичења, радионице, демонстрације вештина и слично).

Прилог: Списак студената који су узели учешћа у такмичењу ЕНИГМА: такмичење студената у препознавању безбедносних пропуста и решавању безбедносних проблема заштите од пожара и безбедности и здравља на раду


Освојено ПРВО МЕСТО

Екипа бр. 6:
1.Јелена Минић,
2. Дејан Кукуљ,

Освојено ДРУГО МЕСТО

Екипа бр. 4
1.Снежана Ивановић,
2. Стефан Грујић,

Освојено ТРЕЋЕ МЕСТО

Екипа бр. 3
1.Катарина Гајић,
2. Санела Даутовић,
врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум