о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Присуство ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИШСС на конференцији ''31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics'' у Немачкој

 

Научна конференција ''31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics'' одржана је од 24.09. до 27.09.2014. у Кемптену, Немачка. Организатор конференције ове године је било VDI – Verein Deutscher Ingenieure (Немачко удружење инжењера).


На овом скупу учествовао је професор струковних студија др Јован Исаковић који је током конференције презентовао свој рад под називом: ''Experimental Methodology for Determining Stability Derivatives in the T-38 Wind Tunnel '', састављен у коауторству са др Маријом Самарџић (Војнотехнички институт) и проф. др Милошем Марком ( Машински факултет- Београд).

Ова конференција намењена је новим технолошко-техничким достигнућима у области експерименталне механике и њеној примени у индустријским активностима. Изложено је 120 радова у 7 тематских области и ове године привукла је бројне представнике универзитета, истраживачих лабораторија и других научних институција из 11 европских земаља (Немачка, Аустрија, Чешка Република, Хрватска, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија).


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум