АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Београд - Земун, Наде Димић 4, 011/2619-673, info@tehnikum.edu.rs
Почетак
НАЈНОВИЈЕ

РАЗЛОЗИ ЗА УПИС НА
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ!

 • Више од 9000 дипломираних (виша и висока школа) студената

 • Образовање квалитетног инжењерског кадра

 • Преко 50 наставника и сарадника у настави, од којих 25 са научним степеном доктор наука

 • Оптималан однос између теоријске и практичне наставе

 • Савремена опрема за извођење наставе

 • Студијски програми на нивоу истих у индустријски развијеним земљама Европе

 • Цењене компетенције дипломираних студената од стране послодавца, како у земљи тако и у иностранству

 • Школа је основана 1959. године по угледу на тадашње одговарајуће школе у Западној Немачкој

УПИШИТЕ И ОСИГУРАЈТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ.УПИС 2020/2021

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2020/2021

info@tehnikum.edu.rs 011/2619-673


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • Производно инжењерство
 • Процесна техника и термотехника
 • Заштита од пожара и спасавање
 • Безбедност и здравље на раду
 • Друмски и градски саобраћај


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • CNC технологије и системи
 • Постројења и опрема у процесној техници и термотехници


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

  Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
 • Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта
 
© Copyright: Техникум Таурунум, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум