ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Активности Сарадња

Сарадња са предузећима и установама

Од оснивања Школе развијана је сарадња са привредом. Сарадња је могла да се реализује захваљујући наставном кадру који је дошао из привреде са добрим инжењерским искуством.

Касније је Школа вршила избор наставника и сарадника из кадровске базе привреде, института и са факултета, који је поред одржавања наставе испољавао и афинитет према сарадњи са привредом и институтима на конкретним инжењерским или развојним пројектима.

У периоду интензивног развоја и инвестиција у привреду, Школа је реализовала значајне пројекте из следећих области:

Школа, такође има развијену сарадњу и са Инжењерском комором Србије, Привредном комором Београда, Управом за безбедност и здравље на раду, факултетима на којима се образује инжењерски кадар, као и са одређеним бројем високих школа струковних студија у Србији.


Сарадња са привредом из области Безбедност и здрављe на раду. Лиценце

Школа због својих резултата рада и компетентности наставника добила је лиценце од Министарства за рад, запошљавање, борaчка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду и то:

На основу добијених лиценци, Школа обавља послове за трећа лица. Послови се односе на следеће:


Сарадња из области заштите од пожара и спасавање

Школа, такође има развијену сарадњу са привредним субјектима и установама, која се односи на област заштита од пожара. Сарадња се односи на следеће:


Активност Школе на едукацији

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум