ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Запослени Ненаставно особље

Директор Школе:
др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.
direktor@tehnikum.edu.rs

Секретар Школе:
Александра Исаковић, дипл. правник
sekretar@tehnikum.edu.rs

Б.Ненаставно особље

01. АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ (всс)
Секретар Школе
sekretar@tehnikum.edu.rs
02. РУЖИЦА СПАСОЈЕВИЋ (всс)
Руководилац финансијско - рачуноводствених послова
(шеф материјално - финансијске службе)
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
03. РАДУЛ НЕНАДОВИЋ (всс)
Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
04. ЈОВАН ЈОВИЋ (всс)
Пројектант информационих система и технологија
jjovic@tehnikum.edu.rs
05. СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ (виша сс)
Библиотекар
nastava@tehnikum.edu.rs
06. МИЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (всс)
Самостално стручно технички сарадник за студије и студентска питања
(шеф студентског одсека)
studentska@tehnikum.edu.rs
07. МИРЈАНА ГЛИГОРИЋ (ссс)
Стручно технички сарадник за студије и студентска питања
референт за студентска питања)
studentska@tehnikum.edu.rs
08. ЉУБИЦА СТУПАР (виша сс)
Виши стручно технички сарадник за остале делатности
ljstupar@tehnikum.edu.rs
09. ЈАДРАНКА РАСТОВАЦ (виша сс)
Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
info@tehnikum.edu.rs
10. МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ (виша сс)
Администратор базе података
mmilosevic@tehnikum.edu.rs
11. ТОМИСЛАВ ДЕРЕТИЋ (ссс)
Администратор техничке подршке корисницима информационих система и технологија
tderetic@tehnikum.edu.rs
12. РАНКО МИЉУШ (ссс)
Стручно технички сарадник за рад у лабораторијама
13. ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ (ссс)
Домар/мајстор одржавања
14. ЖЕЉКО ГРОЗДАНИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
14. ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
15. БОРИСЛАВ СКЕНЏИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
16. ГОРАН БОГУНОВИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
17. ЛИДИЈА РАДЕНКОВИЋ (нсс)
Спремачица
18. СЛАЂАНА МИЈАЈЛОВИЋ (нсс)
Спремачица
19. ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ (нсс)
Спремачица
20. ЈАДРАНКА ДЕРЕТИЋ (нсс)
Спремачица
 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум