АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Запослени / Ненаставно особље

Руководилац Одсека:
др Милан Милутиновић, дипл. инж. маш.
rukovodilac@tehnikum.edu.rs

Секретар Школе:
Александра Исаковић, дипл. правник
sekretar@tehnikum.edu.rs

Б.Ненаставно особље

01. АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ (всс)
Секретар Школе
sekretar@tehnikum.edu.rs
02. РУЖИЦА СПАСОЈЕВИЋ (всс)
Руководилац финансијско - рачуноводствених послова
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
03. РАДУЛ НЕНАДОВИЋ (всс)
Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
04. СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ (виша сс)
Библиотекар
nastava@tehnikum.edu.rs
05. МИЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (всс)
Самостално стручно технички сарадник за студије и студентска питања
(шеф студентског одсека)
studentska@tehnikum.edu.rs
06. МИРЈАНА ГЛИГОРИЋ (ссс)
Стручно технички сарадник за студије и студентска питања
референт за студентска питања)
studentska@tehnikum.edu.rs
07. ЉУБИЦА СТУПАР (виша сс)
Виши стручно технички сарадник за остале делатности
ljstupar@tehnikum.edu.rs
08. ЈАДРАНКА РАСТОВАЦ (виша сс)
Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
info@tehnikum.edu.rs
09. МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ (виша сс)
Администратор базе података
mmilosevic@tehnikum.edu.rs
10. ТОМИСЛАВ ДЕРЕТИЋ (виша сс)
Администратор техничке подршке корисницима информационих система и технологија
tderetic@tehnikum.edu.rs
11. РАНКО МИЉУШ (ссс)
Стручно технички сарадник за рад у лабораторијама
12. ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ (ссс)
Домар/мајстор одржавања
13. ЖЕЉКО ГРОЗДАНИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
14. ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
15. БОРИСЛАВ СКЕНЏИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
16. ГОРАН БОГУНОВИЋ (ссс)
Радник обезбеђења без оружја / чувар
17. ЛИДИЈА РАДЕНКОВИЋ (нсс)
Спремачица
18. СЛАЂАНА МИЈАЈЛОВИЋ (нсс)
Спремачица
19. ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ (нсс)
Спремачица
20. ЈАДРАНКА ДЕРЕТИЋ (нсс)
Спремачица
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ