ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Организација Структура

Организациона структура Школе

Делатност Школе организује се и обавља у оквиру организационих јединица:

  1. Oрганизационе јединице наставно - стручне делатности, у оквиру које су конституисанe као посебне јединице:
    • Катедре,
    • Истраживачко - развојни центри.

  2. Организационe јединицe ненаставних делатности, у оквиру којих су конституисане службе:
    • Административно - техничка служба,
    • Материјално - финансијска служба.

На нивоу Школе констуитуисане су активности које се односе на:

Организациона структура је представљена шематски, како је надаље приказано:

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум