ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Организација Службе

Организационе јединице ненаставних делатности

Организационе јединице у Школи су:

 1. Административно - техничка служба, чији се делокруг рада односи на:
  • студентски одсек,
  • библиотеку,
  • информатичку подршку раду Школе,
  • јавне набавке,
  • правно - административне послове,
  • техничку подршку делатности Школе,
  • скриптарницу,
  • помоћне послове,
  • одржавање објеката,
  • физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара,
  • архиву.

 2. Материјално - финансијска служба, чији се делокруг рада односи на:
  • књиговодство и финансије,
  • обрачун зарада, благајнички и остали оперативни послови.
 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум