АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / Акредитација

Уверења о акредитацији и дозволе за рад

 1. Акредитација Установе и студијских програма - 2007. године:

  Уверења о акредитацији студијских програма од 30.04.2007. године за основне струковне студије:

  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Производно машинство, број уверења: 612-00-1148/2006-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Машинске конструкције и механизација, број уверења: 612-00-1148/2006-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Процесна техника и термотехника, број уверења: 612-00-1148/2006-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Заштита од пожара и спасавање, број уверења: 612-00-1148/2006-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Безбедност и здравље на раду, број уверења: 612-00-1148/2006-04;

  • Дозвола за рад бр. 612-00-465/2008 од 14.05.2007. године издало је Министарство просвете и спорта Републике Србије за извођење наставе на основним струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Производно машинство, Машинске конструкције и механизација, Процесна техника и термотехника, Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду.

 2. Акредитација студијског програма Друмски и градски саобраћај на основним струковним студијама - 2008. године:

  • Уверење о акредитацији студијског програма Друмски и градски саобраћај на основним струковним студијама бр.: 612-00-1148/2006-04 од 07.12.2007. године;

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-221/2008 од 31.03.2008. године. Министарство просвете Републике Србије допунило је дозволу за рад од 14.05.2997. године и одобрило извођење наставе на основним струковним студијама из студијског програма (према добијеном Уверењу за акредитацију): Друмски и градски саобраћај.

 3. Aкредитација студијског програма Машинско инжењерство и студијског програма Саобраћајно инжењерство на специјалистичким струковним студијама - 2010. године:
 4. Уверења о акредитацији студијских програма за специјалистичке струковне студије од 2010. године:

  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Машинско инжењерство, број уверења: 612-00-1609/2010-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Саобраћајно инжењерство, број уверења: 612-00-1609/2010-04;

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-2551/2010 од 10.01.2011. године. Министарство просвете Републике Србије допунило је дозволу за рад издату од 15.05.2007. године и одобрило извођење наставе на специјалистичким струковним студиијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Саобраћајно инжењерство и Машинско инжењерство.

 5. Aкредитација установе и студијских програма 2012. и 2013. године:

 6. Уверења о акредитацији студијских програма од 27.04.2012. године за основне струковне студије:

  Уверења о акредитацији студијских програма од 27.04.2012. године и 11.05.2012. године за специјалистичке струковне студије:

  Уверење о акредитацији студијског програма од 08.03.2013. године за основне струковне студије:

  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Друмски и градски саобраћај, број уверења: 612-00-00074/2013-04;

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-00804/2013-04 од 03.04.2014. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије допунило је дозволу за рад издату 14.05.2007. године и одобрило извођење наставе на основним струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Машинско инжењерство, Заштита од пожара и спасавање, Безбедност и здравље на раду и Друмски и градски саобраћај и на специјалистичким струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду.

 7. Aкредитација студијског програма Машинско инжењерство и студијског програма Безбедност у саобраћају на специјалистичким струковним студијама 2015. године:
 8. Уверења о акредитацији студијских програма од 23.01.2015. године за специјалистичке струковне студије:

  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Машинско инжењерство, број уверења: 612-00-02487/2014-04;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Безбедност у саобраћају, број уверења: 612-00-02487/2014-04;

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-01603/2015-06 од 21.03.2017. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије допунило је дозволу за рад издату 14.05.2007. године и одобрило извођење наставе на специјалистичким струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Безбедност у саобраћају и Машинско инжењерство.

 9. Aкредитација установе и студијских програма 2017. године:

 10. Уверења о акредитацији студијских програма од 17.03.2017., 07.04.2017. и 29.09.2017. године за основне струковне студије:

  Уверења о акредитацији студијских програма од 07.04.2017. и 29.09.2017.године за специјалистичке струковне студије:

  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Заштита од пожара и спасавање, број уверења: 612-00-03425/2016-06;
  • Уверење о акредитацији студијскoг програма
   Безбедност и здравље на раду, број уверења: 612-00-03425/2016-06.

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-00951/2018-06 од 11.01.2019. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије допунило је дозволу за рад издату 14.05.2007. године и одобрило извођење наставе на основним струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Машинско инжењерство, Заштита од пожара и спасавање, Безбедност и здравље на раду и на специјалистичким струковним студијама из студијских програма (према добијеним Уверењима за акредитацију): Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду.

 11. Aкредитација студијских програма 2019. године:

  • Уверење о акредитацији студијског програма
   Машинско инжењерство на специјалистичким струковним студијама,
   број уверења 612-00-00203/10/2018-03 од 24.01.2019. године;

  • Уверење о акредитацији студијског програма
   Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду на мастер струковним студијама,
   број уверења 612-00-00203/10/2018-03 од 09.05.2019. године;

  • Уверење о акредитацији студијског програма
   Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта на мастер струковним студијама,
   број уверења 612-00-00013/6/2019-03 од 16.01.2020. године;

  • Уверење о акредитацији студијског програма
   Друмски и градски саобраћај на основним струковним студијама,
   број уверења 612-00-00012/6/2019-03 од 27.02.2020. године;

  • Решење о Допуни дозволе за рад бр. 612-00-00984/2019--06 од 27.08.2019. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије допунило је Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-00951/2018-06 од 11.01.2019. године и одобрило извођење наставе на специјалистичким струковним студијама из студијског програма (према добијеном Уверењу о акредитацији): Машинско инжењерство и на мастер струковним студијама из студијског програма (према добијеном Уверењу о акредитацији): Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ