АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / Библиотека

Библиотека

Студентима и наставном особљу Школе на располагању је стручна библиотека са читаоницом. Фонд библиотеке је преко 7.500 библиотечких јединица, од чега око 1700 чине страна издања, а у највећем броју се састоји од књига уџбеничког карактера, скрипти, збирки и практикума из области обухваћених наставом на студијским програмима.

Библиотечки фонд се стално увећава и попуњава насловима потребним како студентима за учење, тако и наставницима за даље усавршавање. Наставном кадру су на располагању каталози реномираних издавача на основу којих они предлажу набавку нових књига. Нови уџбеници, збирке и практикуми које издаје и штампа Школа редовно се уврштавају у фонд библиотеке са по више примерака. Наслови које најчешће користе студенти су заступљени са више примерака да би се обезбедила већа доступност.

За рад библиотеке задужен је стално запослени библиотекар са звањем Вишег књижничара са стручним испитом положеним у Народној библиотеци Србије. Рад библиотекара је осавремењен рачунарском подршком која омогућава одржавање књижног фонда. Омогућена су претраживања фонда по разним критеријумима у циљу брзог проналажења потребног наслова.

Корисницима библиотеке и читаонице на располагању су три рачунара са сталном везом ка интернету у циљу приступа потребним изворима којих нема у библиотеци. Штампе мањег обима могу се извршити на библиотечком принтеру.


Издавачка делатност

Школа активно ради на обезбеђењу сопствених издања као потпуне литературне подршке реализацији наставног плана. Уџбеници као и пратећа литература: практикуми, збирке задатака, поставке пројектних задатака, самосталних задатака, упутства, формулари и сл, користе се не само за потребе наставе у Школи, већ и на другим високошколским установама првенствено на Машинском факултету, Саобраћајном, и Факултету заштите на раду за потребе стручних и уже стручних предмета. Аутори су еминентни стручњаци и научни радници, наставници Школе. У сопственом издању Школа је издала више од 160 скрипти, уџбеника и приручника рачунајући и поновљена издања. Одређени број уџбеника је био таквог квалитета да су се за њих заинтересовали и други издавачи и дистрибутери који су их дистрибуирали кроз продајну мрежу у читавој земљи. Таква пракса је заступљена и данас. Нарочито су запажена издања из области обраде метала, технолошких поступака, техничке контроле квалитета, конструкције алата, технике мрежног планирања, машинских елемената, основа конструисања, техничког цртања и нацртне геометрије, отпорности материјала, саобраћаја и транспорта као и уџбеници из математике и физике предвиђене за наставу на више техничких струковних високообразовних установа. Издања студенти могу набавити у скриптарници Школе а налазе се и у склопу библиотечког књижног фонда Школе, Народне и Универзитетске библиотеке у Београду.

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ