АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / Локација

Општи подаци о локацији и објектима у којима се Школа налази

Школа се налази у близини центра Земуна, смештена је у два грађевинска објекта који се налазе на једној катастарској парцели површине 1,32 ha, омеђеној улицама: Нада Димић, Прегревица и Клaоничка. Диспозиција објеката је дата на слици.

Структуру објекта чине:

Главни објекат (укупне површине око 12.000m2) користе, поред Техникума Таурунум - ВИШСС, користе још две средње школе и то: Mедицинска школа са посебним двориштем и улазом и Eлектротехничка школа са посебним улазом из затвореног, поплочаног дворишта. Све три школе су у грађевинском смислу одвојене и свака за себе чини функционалну целину са посебним улазима. Дворишни објекат у целини користи Техникум Таурунум - ВИШСС.

Укупна корисна површина којa припада Техникум Таурунуму износи 2200m2 (без отворених спортских терена и наткривених површина за ваннаставне активности).

Улаз у Школу (главни улаз) је из улице Наде Димић бр. 4, а у зграду се улази из затвореног поплочаног дворишта (отворени атријум) на улаз I. У нивоу атријума постоји један наткривени део у коме се налазe простор за студентски парламент , архива, магацин и излаз према спортским теренима. Део наткривене површине изнад архиве и магацина је погодан за ваннаставне активности (организовање разних изложби, трибина и сл.).

Од укупне површине простора, Школа је сопственим средствима изградила 400m2. Градња се односи на дворишни објекат, простор за студентски парламент, магацин, архиву као и доградњу на улазу II главног објекта.

У школско двориште се улази са угла улица Наде Димић и Прегревица. Асфалтираном саобраћајницом кроз двориште прилази се дворишном објекту и спортским теренима. Школско двориште је ограђено прикладном оградом.

У дворишном објекту налази се портирница у којој је смештена служба за чување објеката и опреме. Школа је под надзором чувара 24 сата дневно током целе године. Капија на школском дворишту се ноћу закључава.

Спортски терени обезбеђују могућност бављења следећим спортовима: одбојка, кошарка, мали фудбал, рукомет и тенис. Површине терена су асфалтиране и у складу су са прописима за те врсте спортова. Поред поменутих терена постоји и кружна стаза (118 m) за атлетику и јама са песком за скок у даљ. Спортски терени су осветљени рефлекторима постављеним на 4 стуба. Осветљење је пројектовано и изведено у складу са прописима за ову врсту намене. Инсталисана снага за осветљење терена је 20 kW. Командни орман за руковање расветом је у портирници за чуваре. Спортски терени се користе за спортске потребе и разна спортска такмичења у организацији студената.

Позиција Школе је посебно интересантна јер припада Гардошу који са Доњим градом представља старо језгро Земуна. Просторни амбијент Школе је изузетно повољан за наставну делатност јер се исти налази непосредно уз Дунав, без великих извора буке и других загађења. Спортски терени Школе и отворени атријум су добра претпоставка за интеграцију студентских културних и спортских догађања са афирмисаним културним манифестацијама које се одржавају на летњој позорници Гардоша.

Положај Школе са становишта повезаности са осталим деловима града је веома добар, с обзиром да се у непосредној близини налази стајалиште петнаест градских и приградских линија. У близине Школе налази се Студентски град који је директном линијом градског превоза повезан са Школом.


Локација Школе према google мапи

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ