АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / План рада

План одвијања наставних активности у школској 2019/2020 години

А. План наставе

А.1. Пријем студената уписаних у прву годину студија.

Свечани пријем студената уписаних у прву годину студија предвиђен је за 30. септембар 2019. године у 11:00 сати.


A.2. План одвијања наставе у јесењем семестру и зимски распуст

Настава у јесењем семестру за студенте прве године основних струковних студија почеће 01. октобра 2019. године.

Настава за студенте друге и треће године основних струковних студија почеће 14.10.2019. године.

Настава за студенте на специјалистичким и мастер струковним студијама почеће 14.10.2019. године.

Настава у јесењем семестру трајаће до 24. јануара 2020. године, с’ тим што у периоду од 31. децембра 2019. године до 08. јануара 2020. године неће се одржавати настава из разлога новогодишњих и божићних празника као и дела зимског распуста.

После овог периода настава почиње 09. јануара 2020. године и одвија се по Распореду часова за јесењи семестар и то за две радне недеље, тј. до 23. јануара 2020. године.

Такође у Школи неће бити грејања у периоду од 03.02. до 14.02.2020.године (зимски распуст за средњу школу), па из тих разлога у овом периоду у Школи се неће организовати одржавање испита. Школа ће бити отворена од 10:00 до 13:00 часова, а службе ће у том периоду обављати неопходне послове. Портирско-чуварска служба ће радити од 0 до 24 сата.


A.3. План одвијања наставе у пролећном семестру и пролећни распуст

Настава у пролећном семестру школске 2019/2020 године, за све три године основних струковних студија, специјалистичких и мастер струковних студија почеће 18. фебруара 2020. године и трајаће до 29. маја 2020. године, с’ тим што се у овом семестру предвиђа пролећни распуст, који се надовезује на Ускрс, тако да се у Школи неће одржавати настава у периоду од 17.04. до 24.04.2020. године. Први радни дан је 27.04.2020. године.

Поводом 04. априла 2020. године - Дана студената, Школа ће радити, али се неће одржавати настава.

Распоред часова за одржавање наставе биће објављен три дана пре почетка наставе на огласној табли Школе и сајту Школе.


Б. Испитни рокови

Предвиђени су следећи испитни рокови:

Распоред полагања испита за све испитне рокове изузев испитног рока октобар II усваја Наставно-стручно веће у децембру 2019. године и исти ће бити објављен на огласној табли Школе и сајту Школе.


В. Консултације

Сви наставници су у обавези да одржaвају консултације са студентима у трајању од два часа недељно. Консултације се одржавају током школске године према распореду који се објављује на огласној табли Школе и на интернет презентацији ВИШСС.

Студенти могу користити термин за консултације без обзира када су слушали наставу код предметног наставника.


В.1. Консултације током јесењег семестра

Одржавају се у периоду од 1.11.2019. године до 31.01.2020. године.


В.2. Консултације током пролећног семестра

Одржавају се у периоду од 1.03.2020. године до 30.06.2020. године и од 20.08.2020. године до 30.09.2020. године.


Г. Летњи распуст

Летњи распуст почиње око 15. јула, а завршава се око 20. августа. Детаљно обавештење о летњем распусту се објављује око 01.07.2020. године. За време летњег распуста наставно особље одлази на колективни годишњи одмор. За време летњег распуста Школа је отворена од 10:00 до 13:00 сати и службе обављају у том времену неопходне послове. Портирско - чуварска служба ради од 0 до 24 сата.


Д. Дан школе и план свечаног уручења диплома

Обележавање Дана школе Статутом је предвиђено за другу половину децембра, а избор датума се прилагођава условима који обезбеђују добар ефекат прославе. За Дан школе се позивају пензионисани радници Школе, пословни пријатељи Школе, као и представници студената.

Свечано уручење диплома планира се за мај 2020. године, о чему ће студенти бити обавештени слањем позива и преко сајта Школе.

План рада Школе за школску 2019/20. годину

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ