ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак о Школи Информатичка подршка

Информатичка подршка раду Школе

Примена информационих технологија је присутна у Школи око три деценије. Почело се скромно, али се у последњих 15 година значајно улаже у набавку нове опреме. Школа данас располаже са око 80 рачунара, довољним бројем штампача и скенера. Сви рачунари су повезани гигабитном рачунарском мрежом и имају приступ интернету. Студенти и запослени имају могућност приступа бежичној школској рачунарској мрежи и интернету на целокупном простору главне зграде. Школа поседује више независних интернет линкова, како би се обезбедила велика брзина приступа и непрекидна веза са интернетом.

Иновативност и савремени студијски програми су основне одлике које прате Школу у целокупном њеном постојању. Тренутни студијски програми садрже више наставних предмета из области рачунарства и информатике, како би се образовали инжењери који су, поред обавезних квалитетних стручних знања, оспособљени за рад у организацијама које своје пословање базирају на примени савремених информационих технологија и примени незаобилазног електронског пословања. За подршку наставном процесу предмета који се баве информационим технологијама, Школа је формирала Центар за рачунарство и информатику који је почео да ради у првом кварталу 2007. године. У оквиру овог Центра, запослена су стручна лица која управљају комплетним информационим системом Школе, њеном рачунарском мрежом и пружају подршку пословним процесима и запосленима у раду.

Поред увођења у наставни процес предмета из области основа и примене рачунарске технике 80-тих година прошлог века, Школа је приступила развоју и имплементацији информационог система који омогућава аутоматизацију већег броја пословних функција. Први информациони систем Школе је у функцији од почетка школске 1996/1997. године. Самостално је развијен на бази идеје да се послови пријављивања испита аутоматизују, али је касније дорађен до нивоа да обезбеђује потпуну подршку студентским и кадровским пословима. Информациони систем је био резултат сопственог развоја што је омогућило да све његове функционалне целине у потпуности задовоље постављене захтеве. Подељен је у три независна сегмента (студентски, кадровски и библиотечки послови) који су међусобно интегрисани коришћењем јединствене базе података. Од школске 2019/2020. године, у примени је нови информациони систем, базиран на савременим програмским решењима. Нови информациони систем омогућава додатне функционалности и примену електронског пословања.

На својој интернет презентацији (www.tehnikum.edu.rs), налазе се све релевантне информације о Школи, као и пратећа акта, обавештења, распореди наставе и полагања испита, резултати полагања испита и колоквијума и сл. На презентацији постоји одељак за наставне предмете који садрже презентације са предавања, скрипте, практикуме и друге наставне материјале. Садржај интернет презентације одржавају запослени у Центру за рачунарство и информатику Школе, па се иста свакодевно ажурира. Комуникација са наставницима и осталим запосленима Школе, може се обавити путем електронске поште, а списак адреса је објављен на презентацији.

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум